TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Intermitterende eller dårlig Wi-Fi-nettverksforbindelse

Gjelder for:

mer...

Prøv disse forslagene for å løse problemer med dårlig trådløs nettverkstilkobling.

  • Kontroller at systemet er innen rekkevidden til den trådløse ruteren. Uansett hvor nær enheten som kjører SoundTouch-appen, er systemet, må SoundTouch være innenfor rekkevidden til den trådløse ruteren for å motta signalet som sendes via Wi-Fi. En vellykket tilkobling indikeres av en lysende hvit Wi-Fi-indikator på fronten av systemet. Hvis Wi-Fi-indikatoren ikke lyser hvitt, flytter du systemet nærmere ruteren for å øke styrken på Wi-Fi-signalet og opprette en tilkobling.
  • Prøv å flytte systemet innenfor den gjeldende plasseringen for å avgjøre om det befinner seg i et område med dårlig mottak. Signalet fra ruteren vil bli påvirket av gjenstander mellom ruteren og SoundTouch-systemet. Mengden interferens som forårsakes av disse gjenstandene kan opprette smale eller svært lokaliserte områder med dårlig Wi-Fi-mottak. Flytt systemet til venstre eller høyre, drei det til den ene eller den andre siden, eller flytt systemet noen meter til en ny plassering. Dette kan i stor grad kan forbedre mottaket
  • Se om det er mer enn fire SoundTouch-systemer på det samme nettverket. Typiske Wi-Fi-hjemmenettverk skal kunne støtte minst fire trådløse SoundTouch-systemer. Dette nummeret kan derimot gå ned til 3 når Spill av alle steder-modus er aktivert
  • Finn ut hvilke andre programmer som kjører, og lukk dem som bruker nettverket til synkronisering, strømming eller beskyttelse. Hvis det er flere programmer som kjører, kan du prøve å lukke alle medier som spiller programmer og alle programmer eller tjenester som kan synkronisere dataene i skyen. Dette vil redusere ressursmengden som brukes av enheten og kanskje løse eventuelle konflikter mellom programmer.
  • Kontroller om det finnes kilder som kan forstyrre det trådløse nettverket som kan ha innvirkning på systemet. Prøv å flytte systemet minst en meter unna elektroniske eller elektriske enheter, for eksempel trådløse Internett-rutere, trådløs telefon, TV, mikrobølgeovner, Apple AirPort Express eller lignende apparater
  • Start ruteren på nytt. Du bør kanskje avgjøre hvilke tjenester som bruker ruteren først, slik at du ikke forstyrrer noe viktig
  • Vurder å koble systemet ved hjelp av Ethernet i stedet for Wi-Fi (hvis det støttes av systemet). Mens tilkobling av systemet via Wi-Fi er den foretrukne oppsettsmetoden, kan det være enklere å koble til enkelte oppsettskonfigurasjoner via Ethernet

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din