Gratis levering og gratis retur
 

Behandle flere tilkoblede enheter

  • Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten til hodetelefonene, og hodetelefonene kan aktivt kobles til to enheter om gangen 
  • Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen 
  • Når hodetelefonene slås på, kobles de automatisk til de to sist tilkoblede enhetene

Veksling mellom to tilkoblede enheter

Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig

Spill av lyd på den andre enheten

Koble til tidligere sammenkoblet -enhet

Trykk på av/på-/Bluetooth-knappen for å høre hvilken enhet som er tilkoblet

Trykk på av/på-/Bluetooth-knappen på nytt innen tre sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten til hodetelefonene. Gjenta til du hører navnet på den riktige enheten

Spill av lyd på den tilkoblede enheten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.