Gratis levering og gratis retur
 

Ingen lyd fra en Bluetooth®-enhet

Prøv følgende for å løse dette problemet:

Kontroller at enheten er koblet til høyttaleren

Kontroller at lyden på høyttaleren ikke er dempet, og at volumet er skrudd opp. Angi volumet på Bluetooth-enheten til 90 %, og bruk deretter volumkontrollen på Bose-høyttaleren for å justere volumet

Prøv å spille en annen kilde på Bluetooth-enheten. Prøv for eksempel en annen app for å finne ut om problemet ligger hos en bestemt app

Det kan være at Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren

Flytt Bluetooth-enheten og/eller høyttaleren bort fra andre enheter som genererer elektromagnetiske forstyrrelser (for eksempel trådløse telefoner, mikrobølgeovner, trådløse rutere eller andre Bluetooth-enheter. Hvis det er mulig, kan du slå av Bluetooth-enheter i nærheten eller deaktivere Bluetooth-funksjonen deres)

Hvis du hører lyd fra en annen Bluetooth-enhet, setter du den på pause. Mer informasjon om bruk av systemet med to Bluetooth-enheter finner du i Tilkobling av flere Bluetooth-enheter

I enhetens Bluetooth-innstillinger velger du å GLEMME eller FJERNE Bose-høyttaleren. Deretter sammenkobler du enheten med høyttaleren igjen og tester på nytt

Trykk og hold Bluetooth-knappen på høyttaleren inne i ti sekunder til du hører en pipelyd og «Bluetooth device list cleared» (Liste over Bluetooth-enheter tømt). Dette forutsetter at talemeldinger er aktivert

Start Bluetooth-enheten på nytt. Dette gjøres vanligvis ved å slå den helt av og deretter starte den på nytt

Tilbakestill Bose-høyttaleren ved å slå den på og holde inne av-/på-knappen i ti sekunder til den slår seg av. Merk: En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner høyttalerens språkinnstilling og minnet over sammenkoblede enheter. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene til høyttaleren

Prøv en annen Bluetooth-enhet for å fastslå om det er et problem med enheten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.