Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Ingen lyd fra en tilkoblet AUX-enhet

Hvis du ikke hører noen lyd fra den tilkoblede AUX-enheten, kan du prøve å følge disse trinnene for å løse problemet:

Kontroller at AUX-inngangskilden er valgt. Trykk på inndatamodusknappen på høyttaleren. Mens du holder inne knappen, tennes lyset ved siden av knappen for å indikere at den er valgt

Kontroller at den tilkoblede enheten er slått på og spiller av lyd

Øk volumet på den tilkoblede enheten. Angi det til 90 % og bruk volumknappene på Bose-høyttaleren for å justere volumet 

Kontroller at kabelen på 3,5 mm sitter godt i både høyttaleren og den tilkoblede lydenheten

Kontroller at lyden på høyttaleren ikke er dempet. Når høyttalerens AUX-kilde er valgt og du holder inne flerfunksjonsknappen, dempes og oppheves dempingen av høyttalerlyden

Skru opp volumnivået på høyttaleren

Prøv å koble til enheten med en annen AUX-kabel

Prøv å koble til en annen kilde for å finne ut om problemet er spesifikt for en bestemt enhet

Tilbakestill høyttaleren ved å slå den på og holde inne av-/på-knappen i ti sekunder. Merk: En tilbakestilling fjerner sammenkoblede mobilenheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikken.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.