Gratis levering og gratis retur
 

Ingen lyd fra TV-en

Hvis du ikke hører TV-lyd via lydplanken, kan du prøve følgende:

Trykk på TV-ikonet på fjernkontrollen fra Bose. Systemet vil slå på den kilden som ble brukt sist, og det var kanskje ikke TV-en

Lysfeltet på lydplanken blinker hvitt som respons på signalene som sendes fra fjernkontrollen. Hvis lysfeltet ikke blinker når du velger en kilde på fjernkontrollen, kan du se feilsøkingen under Fjernkontrollen fungerer ikke.

Prøv en annen kilde som er koblet til TV-en, eller prøv en medieavspillingstjeneste som er innebygd i TV-en. Hvis lyden kan høres gjennom andre TV-kilder, ligger problemet hos denne bestemte kilden. Prøv å tilbakestille TV-en eller den tilkoblede enheten for å løse problemet

Enkelte TV-er har en innstilling for lydutgang som må være riktig konfigurert når lyden skal spilles av gjennom andre høyttalere. Se om det finnes en innstilling for lydutgang på innstillingsmenyen for TV-en. Hvis det finnes en slik, må du kontrollere at innstillingen samsvarer med lydtilkoblingen som brukes (HDMI ARC eller optisk) og at TV-høyttalerne er slått av

Kontroller at lydplankens HDMI-kabel er satt inn i en kontakt på TV-en som er merket HDMI eARC eller ARC (Audio Return Channel)

Hvis TV-en ikke har en HDMI-kontakt med en eARC- eller ARC-etikett, bruker du en optisk kabel til å koble TV-en til lydplanken. En HDMI-inngang må ha ARC-funksjon (Audio Return Channel) for at TV-en skal kunne sende lyden til lydplanken.

Tilbakestill lydplanken ved å koble strømledningen fra strømuttaket. Vent i 30 sekunder, og koble strømledningen til igjen

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din