TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Ingen lyd fra tilkoblet enhet

Kontroller at den Bluetooth®-aktiverte enheten er sammenkoblet
Raskt blinkende hvitt lys betyr at Frames er koblet til.

Hvis du har en Android-telefon, må du kontrollere at alternativet for medielyd er aktivert
Strømming av lyd kan deaktiveres i Settings-menyen (Innstillinger) på en Android-telefon. Dette hindrer at lyden spilles av, selv etter sammenkobling og tilkobling.

  1. I Settings-menyen (Innstillinger) på telefonen finner du Bluetooth-menyen som viser listen over sammenkoblede "Bluetooth-enheter." Plasseringen av denne innstillingen avhenger av enheten. Bluetooth-alternativer ligger ofte under menyen "Wireless & networks" Settings (Innstillinger for trådløst nettverk). Listen over enheter kan ligge under en egen meny for "Bluetooth-innstillinger"
  2. Trykk på og hold inne navnet på Bose-enheten i listen over "Bluetooth-enheter" til en hurtigmeny vises
  3. Velg "Options..." (Alternativer) i hurtigmenyen
  4. Kontroller at Media-innstillingen er valgt i Options-menyen (Alternativer)
  5. Trykk på telefonens hjemknapp for å gå ut av innstillinger-menyen

Hvis lyden ikke spilles av etter at denne innstillingen er aktivert, slår du Frames av og på. 

Kontroller at den tilkoblede enheten spiller av
Det kan hende at enheten ikke er i avspillingsmodus, eller at den har blitt stoppet eller satt på pause. Kontroller at tallene på skjermen går oppover, eller at det er annen indikasjon på at enheten fungerer.

Kontroller at volumet på den tilkoblede enheten er skrudd opp
Volumet på den tilkoblede enheten bør stå på maksimalt nivå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken for enheten.

Kontroller at lydutgangen i appen/programmet er riktig angitt
På enheter som kjører apper eller programmer, for eksempel en datamaskin eller smarttelefon, kan det være en spesifikk innstilling som kontrollerer hvor lyden sendes. Kontroller innstillingene for programmet/appen, og sørg for at lyden sendes til utgangen via Bluetooth.

Tøm listen over sammenkoblede enheter på både Bose-produktet og Bluetooth-enheten
Fjern det sammenkoblede Bluetooth-enhetsminnet fra Bose-produktet og Bluetooth-enheten (eller fjern Bose-produktet fra enhetsminnet). Når Bose-produktet er fjernet, sammenkobler du det med enheten på nytt. Dette oppretter en ny sammenkobling i tilfelle den forrige sammenkoblingen ble skadet.

Flytt enheten nærmere Frames og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer
 

Prøv å bruke en annen musikkkilde

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din