Gratis levering og gratis retur
 

Ingen lyd fra intern kilde

Hvis du ikke hører lyd fra en av kildene som er innebygd i Bose-systemet (f.eks. AM- eller FM-radio), kan du forsøke følgende:

  • Kontroller at lampen på Acoustimass®-modulen er på. Lampen på Acoustimass-modulen lyser når den er riktig koblet til et aktivt mediesenter. Hvis lampen ikke lyser, kan du kontrollere at Acoustimass-modulen er koblet til en fungerende stikkontakt
  • Kontroller at lydinngangskabelen er riktig tilkoblet. Lydinngangskabelen som forbinder mediesenteret med Acoustimass-modulen, kan ha løsnet eller være tilkoblet på feil måte
  • Kontroller tilstanden til lydinngangskabelen. Kontroller at ingenting er ødelagt inni mini-din-kontakten på begge sider. Kontroller for knekk eller kutt. Hvis kabelen er skadet på noen måte, må du bytte den
  • Kontroller at ingenting er koblet til hodetelefonkontakten. Høyttalerne kobles automatisk ut når hodetelefoner (eller enhver kabel med 3,5-mm stereoplugg) kobles til systemet
  • Tilbakestill produktet. Slå systemet av, koble fra strømmen i 60 sekunder, ta lydinngangskabelen ut og sett den inn igjen i begge ender, koble til strømmen igjen, og test systemet på nytt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.