Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Optimalisering av lyd

Gjelder for:

Gjør følgende for å optimalisere lyden fra lydkilden:

  • Start med volumet på den tilkoblede lydenheten på lavt nivå, og øk deretter volumet gradvis
  • Kontroller at lydutgangen på enheten er balansert i midten for lik lyd i begge ørene. Dette gjelder ikke for alle enheter. Se om nødvendig brukerhåndboken for lydenheten for mer informasjon om balanse-, utjevnings- og tonekontroller
  • Sett EQ-innstillingen, basseffekten og eventuelle lydforbedringer til av eller flatt, hvis tilgjengelig. Se om nødvendig brukerhåndboken for lydenheten for informasjon om balanse-, utjevnings- og tonekontroller
  • Når du har slått av lydforbedringene, skrur du volumet gradvis oppover, og deretter legger du til bass og diskant, men bare hvis det er nødvendig

Disse hodetelefonene er utstyrt med det følgende: Akustisk hodetelefonstruktur med TriPort®, kun tilgjengelig fra Bose®. Denne funksjonen reproduserer bedre bredspektret lyd uten behov for noen form for kunstig elektronisk signalfarging. Hvis EQ-innstillingen og lydforbedringer – for eksempel basseffekt – blir stående på, kan det føre til for sterk og for svak lyd, noe som potensielt kan vrenge lyden når volumet er høyt.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.