Gratis levering og gratis retur
 

Bruk av valgfritt batteri

Du kan kjøpe et batteri for å gjøre SoundLink® Air-systemet bærbart. Ta kontakt med en lokal autorisert Bose®-forhandler eller gå til www.Bose.com for å få hjelp. Hvis du vil ringe til Bose, finner du numrene i kontaktlisten i hurtigveiledningen. Følg de medfølgende instruksjonene for å installere batteriet.

ADVARSEL: Du må bare bruke et ekte Bose-batteri fra Bose eller en autorisert Bose-forhandler. Bose kan ikke garantere for sikkerheten og kompatibiliteten eller funksjonen hvis du bruker batterier fra andre produsenter i SoundLink® Air-systemet for digital musikk.

Batteristatusindikator

Batteristatusindikatoren på panelet på forsiden viser når du må lade batteriet. Hvis indikatoren blinker rødt, gjenstår det 20 % eller mindre av fulladet batteri. Dette viser at du må lade batteriet.

Et fulladet batteri gir ca. tre timers bruk hvis SoundLink® Air-systemet er angitt til maksimalt volum. Utladningsfrekvensen varierer avhengig av typen musikk som spilles, og voluminnstillingen. Du kan få batteriet til å vare lenger ved å redusere volumet.

Manuell batterikontroll

Batteriindikatoren er vanligvis avslått for å spare batteristrøm. Hvis du vil kontrollere ladenivået, trykker du på og holder inne PÅ/AV-knappen og følger med på fargen på batteriindikatoren.

Strøm

  • Grønt: 70 % eller mer av full lading
  • Gult: 20 % til 70 % av full lading
  • Blinker rødt: 20 % eller mindre (lading nødvendig)

Merk: Batteriet må byttes ut hvis batteristatusindikatoren forblir gul etter 10 timer med lading, eller hvis brukstiden med batteristrøm minsker betraktelig.

Beskyttelsesmodus for batteriet

Hvis batteriet ikke lades og SoundLink® Air-systemet ikke brukes på over 14 dager, aktiverer det batteribeskyttelsesmodus for å spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere SoundLink® Air-systemet på nytt, kobler du strømforsyningen til systemet og lader batteriet.

Lading av batteri

Når du skal lade batteriet, kobler du strømledningen på strømforsyningen til DC POWER-porten på baksiden av SoundLink® Air-systemet og kobler strømforsyningen til en stikkontakt. Anbefalt ladetid er 10 timer Batteriindikatoren forblir ravgul mens batteriet lader og slås av når batteriet er fulladet.

FORSIKTIG: Batteriet må lades helt opp før du kan bruke programmet for Wi-Fi-konfigurering eller utføre en systemoppdatering når du kjører på batteristrøm. Disse funksjonene mislykkes hvis batteriet ikke er tilstrekkelig ladet. Merk: Systemet bytter automatisk til hvilemodus og kobler fra Wi-Fi etter 30 minutter uten aktivitet når det brukes med batteristrøm. Trykk på en hvilken som helst knapp på systemet for å slå på strømmen igjen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.