Bestill innen 18. desember for å få pakken levert til jul.
 

Sammenkoblet Bluetooth®-enhet kobler seg ikke til høyttaleren

Prøv følgende for å løse dette problemet:

Hvis enheten krever en kode, kontrollerer du at du har angitt riktig kode

Kontroller at Bluetooth er slått på eller aktivert på enheten

Det kan være at Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere høyttaleren

Slå om mulig av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktiver funksjonen på dem

Trykk på knappen for lyddemping på høyttaleren i ti sekunder. Bluetooth-enheten blir koblet fra, og Bose® SoundLink® Mini-høyttaleren blir slått av. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå høyttaleren på igjen, og koble til på nytt

Lyddemping

Fjern høyttaleren fra listen over Bluetooth-enheter og par deretter høyttaleren på nytt

Tøm høyttalerminnet, og par deretter Bluetooth-enheten og høyttaleren på nytt. Hvis du vil tømme høyttalerminnet for alle enheter, trykker du på og holder inne BLUETOOTH i ca. ti sekunder til du hører en tone. Alle Bluetooth-enheter fjernes fra høyttaleren, og Bose® SoundLink® Mini-høyttaleren kan oppdages

Bluetooth

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.