Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkobling av en Bluetooth®-enhet

Gjelder for:

En Bluetooth-lydenhet – som en smarttelefon eller datamaskin – kan kobles til Bose-produktet slik at det kan brukes som en høyttaler. Slik sammenkobler du en Bluetooth-enhet:

Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen på toppen av systemet til lysfeltet foran på systemet begynner å blinke blått og du hører en pipetone

Gå til Settings (Innstillinger) > Bluetooth på enheten som skal sammenkobles, og slå på Bluetooth

I enhetens Bluetooth-meny velger du Add new device (Legg til ny enhet) eller Search (Søk) (eller lignende) og venter til enheten finner Bluetooth-enheter i nærheten

Velg Bose-produktet ditt fra listen over Bluetooth-enheter som er funnet. Hvis enheten ber om et passord / en PIN-kode, angir du 0000

Når enheten er koblet til, vil lysfeltet foran på systemet lyse hvitt og du vil høre en pipetone.

Produktet husker de siste åtte tilkoblede Bluetooth-enhetene. Når du senere vil koble til igjen automatisk, kontrollerer du at  Bluetooth er aktivert på enheten, og deretter trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.