TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Sammenkobling av en Bluetooth®-enhet

En Bluetooth-lydenhet – som en smarttelefon eller datamaskin – kan kobles til høyttaleren for lydavspilling. Slik sammenkobler du en Bluetooth-enhet:

Når høyttaleren er slått på, trykker du på Bluetooth-knappen oppå høyttaleren

Hvis lysringen oppå høyttaleren ikke blinker blått, trykker du på og holder inne Bluetooth-knappen helt til lysringen begynner å blinke blått

Gå til Settings (Innstillinger) > Bluetooth på enheten som skal sammenkobles, og slå på Bluetooth

I enhetens Bluetooth-meny velger du Add new device (Legg til ny enhet) eller Search (Søk) (eller lignende) og venter til enheten finner Bluetooth-enheter i nærheten

I listen over Bluetooth-enheter som er funnet, velger du Bose Portable Home Speaker eller navnet du ga høyttaleren da du koblet den til Wi-Fi-nettverket

Når den er tilkoblet, lyser lysringen hvitt, og enten sies navnet på den tilkoblede enheten (hvis talemeldinger er aktivert), eller en kort tone spilles.

Høyttaleren husker de siste åtte tilkoblede Bluetooth-enhetene. Når du senere vil koble til igjen automatisk, kontrollerer du at Bluetooth er aktivert på enheten, og deretter trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren mens den er slått på.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din