Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkoble en Bluetooth®-enhet

Gjelder for:

Merk: AUX-kontakten og Bluetooth kan ikke brukes samtidig. Når AUX-kontakten er tilkoblet, erBluetooth deaktivert.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:

Trykk på og hold nede Bluetooth-knappen i ca. tre sekunder til Bluetooth-indikatoren begynner å blinke hvitt. Bluetooth-knappen er plassert ved inngang 3 på systemets kontrollpanel

På enheten som skal sammenkobles, slår du på Bluetooth. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny under Bluetooth

Under enhetens Bluetooth-innstillinger velger du alternativet for å legge til eller søke etter tilgjengelige enheter

Fra listen over tilgjengelige enheter som vises, velger du Bose-systemet

Hvis enheten ber om et passord / en PIN-kode, angir du 0000

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.