Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Paring av Bluetooth®-enhet (kun Bluetooth-modeller)

Gjelder for:

Paring av første enhet

trykk på på/av for å slå på hodesettet

Strøm

Kontroller at velgeren for sekundær lydmodus er i posisjonen MUTE eller MIX (ikke AV)

Strømindikatoren lyser grønt eller gult, avhengig av batteriets ladenivå. Hvis lyset er rødt, er det lite batteri, og det må skiftes.

bluetooth-indikatoren blinker lilla for å angi at hodesettet er i paremodus.

merk: første gang du slår på hodesettet, går det automatisk inn i paremodus, og bluetooth-indikatoren blinker lilla. dette skjer bare første gang du slår på hodesettet.

finn bluetooth-menyen på enheten og kontroller at bluetooth-funksjonen er på

velg bose a20 fra listen over bluetooth-enheter

bluetooth-indikatoren blinker blått mens enhetene pares, og en tone angir vellykket tilkobling.

merk: etter fem minutter uten aktivitet går hodesettet automatisk ut av paremodus, og bluetooth-indikatoren slås av. du kan slå bluetooth-funksjonen på igjen ved å trykke på bluetooth-funksjonsknappen.

Bluetooth-funksjonsknapp

Paring av ny enhet

Hodesettet kan pares med opptil åtte enheter. Gjør følgende for å pare det med en ny enhet:

trykk på og hold inne bluetooth-funksjonsknappen i ett sekund for å sette hodesettet i paremodus. bluetooth-indikatoren blinker lilla

finn bluetooth-menyen på enheten og kontroller at bluetooth-funksjonen er på

velg bose a20 på listen over bluetooth-enheter. bluetooth-indikatoren blinker blått mens enhetene pares

Merk: Hodesettet går automatisk ut av paremodus etter fem minutter uten aktivitet.

Bytting mellom tilkoblede enheter

hodesettet kan kobles til to bluetooth-enheter om gangen. bare én tilkoblet enhet kan høres om gangen.

hvis du vil bytte mellom to tilkoblede bluetooth-enheter, setter du lyden på den første enheten på pause og starter lyden på den andre

du bekrefter tilkoblingen ved å kontrollere listen over bluetooth-enheter på enheten

merk: innkommende og utgående telefonsamtaler demper automatisk alle andre sekundære lydkilder (når velgeren for sekundær lydmodus står i posisjonen mute eller mix). under en bluetooth-telefonsamtale høres interkom og telefonsamtalen blandet.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.