90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Paring av Bluetooth®-enhet (kun Bluetooth-modeller)

Gjelder for:

Paring av første enhet

trykk på på/av for å slå på hodesettet

Strøm

Kontroller at velgeren for sekundær lydmodus er i posisjonen MUTE eller MIX (ikke AV)

Strømindikatoren lyser grønt eller gult, avhengig av batteriets ladenivå. Hvis lyset er rødt, er det lite batteri, og det må skiftes.

bluetooth-indikatoren blinker lilla for å angi at hodesettet er i paremodus.

merk: første gang du slår på hodesettet, går det automatisk inn i paremodus, og bluetooth-indikatoren blinker lilla. dette skjer bare første gang du slår på hodesettet.

finn bluetooth-menyen på enheten og kontroller at bluetooth-funksjonen er på

velg bose a20 fra listen over bluetooth-enheter

bluetooth-indikatoren blinker blått mens enhetene pares, og en tone angir vellykket tilkobling.

merk: etter fem minutter uten aktivitet går hodesettet automatisk ut av paremodus, og bluetooth-indikatoren slås av. du kan slå bluetooth-funksjonen på igjen ved å trykke på bluetooth-funksjonsknappen.

Bluetooth-funksjonsknapp

Paring av ny enhet

Hodesettet kan pares med opptil åtte enheter. Gjør følgende for å pare det med en ny enhet:

trykk på og hold inne bluetooth-funksjonsknappen i ett sekund for å sette hodesettet i paremodus. bluetooth-indikatoren blinker lilla

finn bluetooth-menyen på enheten og kontroller at bluetooth-funksjonen er på

velg bose a20 på listen over bluetooth-enheter. bluetooth-indikatoren blinker blått mens enhetene pares

Merk: Hodesettet går automatisk ut av paremodus etter fem minutter uten aktivitet.

Bytting mellom tilkoblede enheter

hodesettet kan kobles til to bluetooth-enheter om gangen. bare én tilkoblet enhet kan høres om gangen.

hvis du vil bytte mellom to tilkoblede bluetooth-enheter, setter du lyden på den første enheten på pause og starter lyden på den andre

du bekrefter tilkoblingen ved å kontrollere listen over bluetooth-enheter på enheten

merk: innkommende og utgående telefonsamtaler demper automatisk alle andre sekundære lydkilder (når velgeren for sekundær lydmodus står i posisjonen mute eller mix). under en bluetooth-telefonsamtale høres interkom og telefonsamtalen blandet.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din