Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Paring av Bluetooth®-enhet (kun Bluetooth-modeller)

hvis bluetooth®-enheten skal fungere med bose®-produktet, må enheten og bose-produktet pares. følg fremgangsmåten nedenfor for å koble sammen de to enhetene ved hjelp av bluetooth®-teknologi.

Paring av hodesett med Bluetooth®-telefon.

slå på hodesettet ved å trykke på på/av-knappen til strømlampen lyser grønt eller gult. hvis strømlampen lyser rødt, er det svært lite batteri igjen, og bluetooth®-modus kan ikke aktiveres fordi den er deaktivert for å spare batteriet

Strøm

Strømlampe

sett flerfunksjonsbryteren i den øverste eller midterste posisjonen, ikke i den nederste posisjonen (av)

Flerfunksjonsbryter

trykk på knappen bluetooth®-funksjon én gang for å aktivere bluetooth®-teknologi. bluetooth®-lampen begynner å blinke to ganger for hver gang strømlampen blinker

Bluetooth®-funksjon

Bluetooth®-lampe

sett hodesettet i paremodus ved å trykke på og holde inne bluetooth®-funksjonsknappen på kontrollmodulen i minst fem sekunder. bluetooth®-lampen begynner å blinke sakte

slå på bluetooth®-teknologien på telefonen. dette gjør du vanligvis ved å gå til en meny av typen konfigurer, koble til, trådløs eller bluetooth®

bluetooth®-menyen på telefonen aktiverer du innstillingen som tillater at den skanner, søker, oppdager eller legger til en bluetooth®-enhet

Telefonen oppdager hodesettet som BOSE A20 og ber deg bekrefte paring med denne enheten. Godta ved å trykke på Ja eller OK og bekreft med koden 0000 (fire nuller) om nødvendig

bluetooth®-lampen og strømlampen blinker synkront for å angi at paringen er fullført.

Koble til en tidligere tilkoblet telefon på nytt

sett flerfunksjonsbryteren i den øverste eller midterste posisjonen

trykk kort på bluetooth®-funksjonsknappen på kontrollmodulen for hodesettet

Merk: Hodesettet prøver automatisk å gjenopprette en tapt tilkobling i ca. fem minutter etter at telefonen har blitt frakoblet.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.