90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkobling av en Bluetooth®-enhet

Paring av første enhet

Trykk på av/på-knappen for å slå på hodesettet

Av/på-knapp for ProFlight

Kontroller at den prioriterte Bluetooth-bryteren er i posisjonen MUTE eller MIX (ikke AV)

Bluetooth-prioritetsbryter vist i MUTE-posisjon
Bluetooth-prioritetsbryter vist i MIX-posisjon

Strømindikatoren lyser grønt eller gult, avhengig av batteriets ladenivå. Hvis lyset er rødt, er det lite batteri, og det må skiftes.

Trykk på og hold nede Bluetooth-knappen i ett sekund. Bluetooth-indikatoren blinker lilla for å angi at hodesettet er i sammenkoblingsmodus.

Merknad: Første gang du slår på hodesettet, går det automatisk inn i sammenkoblingsmodus, og Bluetooth-indikatoren blinker lilla. Dette skjer bare første gang du slår på hodesettet.

Finn Bluetooth-menyen på enheten og kontroller at Bluetooth-funksjonen er på

Velg Bose-hodesettet fra listen over Bluetooth-enheter

Bluetooth-indikatoren blinker blått mens enhetene sammenkobles, og en tone angir vellykket tilkobling.

Merknad: Etter fem minutter uten aktivitet, går hodesettet automatisk ut av paremodus, og Bluetooth-indikatoren slås av. Du kan slå Bluetooth-funksjonen på igjen ved å trykke på Bluetooth-funksjons-knappen.

Bluetooth-funksjonsknapp for ProFlight

Bytting mellom tilkoblede enheter

Hodesettet kan kobles til to Bluetooth-enheter om gangen. Bare én tilkoblet enhet kan høres om gangen.

Hvis du vil bytte mellom to tilkoblede Bluetooth-enheter, setter du lyden på den første enheten på pause og starter lyden på den andre

Du bekrefter tilkoblingen ved å kontrollere listen over Bluetooth-enheter på enheten

Merknad: Innkommende og utgående telefonsamtaler demper automatisk alle andre sekundære lydkilder (når velgeren for sekundær lydmodus står i posisjonen MUTE eller MIX). Under en Bluetooth-telefonsamtale høres interkom og telefonsamtalen blandet.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din