Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkobling av en Bluetooth®-enhet

Skyv strømbryteren til Bluetooth -symbolet og hold til du hører en melding om at det er klart til sammenkobling, eller til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.
Tips: Bluetooth-menyen ligger vanligvis på menyen Innstillinger.

Velg Bose® QuietComfort® headphones fra listen over enheter.

Når de er sammenkoblet, høres en talemelding om at hodetelefonene er tilkoblet <enhetsnavn>, eller Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble seg til de to sist tilkoblede enhetene. Kontroller at enhetene er innenfor rekkevidde, er slått på, og at Bluetooth er aktivert.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.