Gratis levering og gratis retur
 

Koble til en Bluetooth®-enhet

Skyv strømbryteren til Bluetooth -symbolet og hold inne til du hører en melding om at det er klart til sammenkobling, eller til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.
Tips: Bluetooth-menyen ligger vanligvis på innstillingsmenyen.

Velg Bose QuietComfort headphones fra enhetslisten

Når sammenkoblingen er fullført, hørers en talemelding om at enheten er tilkoblet <enhetsnavn>,eller så lyser Bluetooth-indikatoren hvitt.

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble seg til de to sist tilkoblede enhetene. Kontroller at enhetene er innenfor rekkevidde, er slått på, og at Bluetooth er aktivert.

Koble til ved hjelp av Bose Connect-appen

Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten din

Slå på hodetelefonene

Hvis Bluetooth-indikatoren blinker blått, er produktet klart for sammenkobling. Gå til trinn 3

Hvis Bluetooth-indikatoren blinker hvitt, prøver produktet å koble til en tidligere tilkoblet enhet. Skyv av/på-bryteren til Bluetooth-symbolet, og hold til du hører Ready to connect (Klar for tilkobling) eller til Bluetooth-indikatoren blinker blått

Ørekopp med av/på-bryter og bevegelsen som må utføres for å skyve den til Bluetooth-symbolet. Bilde av Bluetooth-indikator.

Åpne Bose Connect-appen, og vent mens den søker etter tilgjengelige Bose Bluetooth-produkter

Finn hodetelefonene for å sammenkoble enheten. Hvis du har flere enn ett Bose Bluetooth-produkt, må du sveipe til venstre eller høyre for å finne hodetelefonene

Dra produktikonet over til feltet Drag to connect (Dra for å koble til) nederst på skjermen, og slipp deretter ikonet

Android-enheter: Produktene sammenkobler. Dette bekreftes når produktikonet vises med volumskyvebryteren

Apple-enheter: En pop-up-melding vises og ber deg gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velge Bose-hodetelefonene

Det kan hende det dukker opp en pop-up-melding som ber om å gi produktet tilgang til den tilkoblede enhetens anropslogg. Gi tilgang slik at telefonens anrops-ID og talemeldinger fungerer med produktet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.