Gratis levering og gratis retur
 

Slik sammenkobler du en NFC-enhet

For å sammenkoble enheten må den støtte Bluetooth-sammenkobling via NFC (Near Field Communication). Les dokumentasjonen for enheten for å bekrefte dette.

Pass på at hodetelefonene er slått på, lås opp enheten og aktiver Bluetooth ®- og NFC-funksjonen. Se brukerveiledningen for å finne ut mer om disse funksjonene

Trykk NFC-berøringspunktet på --enheten mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen. Det kan hende enheten ber deg om å godta sammenkobling

Når enheten er sammenkoblet, hører du Connected to <navn på enheten> (Koblet til ), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Merk: NFC er kommunikasjon med kort rekkevidde, og krever at enhetene bare er noen centimeter fra hverandre for å kunne kommunisere. Hvis sammenkoblingen mislykkes, kan du se dokumentasjonen for enheten for å finne enhetens NFC-berøringspunkt. Når du har funnet det, må du passe på at berøringspunktet plasseres mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen under sammenkoblingen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.