90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Paring av flere telefoner med flerpunkt

med flerpunkt kan bose® bluetooth®-hodesettet opprettholde en aktiv tilkobling til to mobiltelefoner. det betyr at hodesettet er klart når du for eksempel vil foreta eller ta imot anrop fra din personlige mobiltelefon eller jobbtelefonen.

før du konfigurerer flerpunktsmodus, må minst én annen bluetooth®-enhet være lagret i parelisten for hodesettet. hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en bluetooth®-enhet i parelisten, kan du se paring av hodesett med enheten.

gjør følgende for å slå på og konfigurere flerpunktsmodus:

Nederst på hodesettet skyver du på/av-bryteren til på-posisjon, slik at grønn farge vises

slå av bluetooth®-funksjonen på eventuelle bluetooth®-enheter som allerede er paret med hodesettet. bluetooth®-lampen blinker raskt (én gang per sekund) for å angi at den ikke lenger er koblet til den parede enheten

øverst på hodesettet trykker du på og holder inne knappene volum + og ring i fem sekunder for å aktivere flerpunktsmodus. bluetooth®-lampen blinker sakte (én gang annethvert sekund)

Volum +

Ring

slå på bluetooth®-funksjonen på den nye telefonen. noen telefoner er annerledes. hvis du vil ha mer hjelp, kan du se brukerveiledningen for bluetooth®-enheten

finn listen over bluetooth®-enheter på bluetooth®-menyen på den nye telefonen. det kan være du må søke etter enheten manuelt og velge bose bt1. når de to enhetene kobles sammen, blinker bluetooth®-indikatoren på hodesettet og lyser deretter kontinuerlig blått for å angi at tilkoblingen var vellykket. indikatoren slås av etter 30 sekunder ved første paring. hvis mobiltelefonen ber om en kode, taster du inn 0000 og trykker på ok. enkelte telefoner ber deg kanskje også om å godta tilkoblingen

Slå av hodesettet

slå på bluetooth®-funksjonen på begge telefonene.

Slå på hodesettet

hodesettet gjenkjenner bluetooth®-enhetene basert på prioritet. den første parede bluetooth®-enheten får som standard førsteprioritet, og den andre bluetooth®-enheten får andreprioritet. du kan teste hvilken telefon som har høyest prioritet ved å dobbeltklikke på knappen ring. enheten som foretar et utgående anrop, er enheten med førsteprioritet. når telefonprioriteten er fastsatt, gjelder følgende regler:

Ring

Når du foretar et utgående anrop

Enhet med førsteprioritet

når du trykker på knappen ring på hodesettet, aktiveres talekommandoer (hvis aktivert)

Ring

Anrop kan utføres manuelt

Enhet med andreprioritet

Anrop kan bare utføres manuelt. Når et anrop er utført manuelt, får enheten førsteprioritet

Når du tar imot et innkommende anrop

Enhet med førsteprioritet

Du hører ringesignalet i hodesettet

når du trykker på knappen ring, aktiveres anropet

Ring

Enhet med andreprioritet

Du hører ikke ringesignalet i hodesettet

når du trykker på knappen ring, aktiveres anropet. når et anrop er aktivert, får enheten førsteprioritet

Ring

Hvis en av de to enhetene slås av, får enheten som fortsatt er på, førsteprioritet.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din