TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Stereo- og festmodus

Du kan sammenkoble Bose-høyttalerne for å spille av i følgende moduser ved hjelp av Bose Connect-appen (anbefalt) eller høyttalernes kontrollknapper:

  • Festmodus (venstre og høyre høyttaler sammen)
  • Stereomodus (venstre og høyre høyttaler separat)

Se brukerhåndboken fra Bose for å finne ut om den sekundære høyttaleren din støtte disse modusene.

Bruke stereo- og festmodusen med Bose Connect-appen

Slå på begge høyttalerne.

Sørg for at minst én av høyttalerne er sammenkoblet med mobilenheten din.

Velg ikonet for festmodus nederst i skjermbildet i Connect-appen.

Velg "FORTSETT".

Vent mens høyttalerne kobles til. Når de er koblet til, er du i festmodusen.

Velg "STEREO (L/R)" for å bytte til stereomodus.

Velg "STEREO (L/R)" igjen for å bytte tilbake til festmodus.

Bruke festmodus manuelt

Sørg for at begge høyttalerne er slått på

Sørg for at en høyttaler er koblet til mobilenheten din via Bluetooth®

På høyttaleren som er koblet til enheten, trykker du på og holder inne knappene Bluetooth og Volum + + samtidig 

Slipp knappene når du hører Press the Bluetooth and volume down buttons simultaneously on a second Bose device (Trykk inn knappene Bluetooth og volum ned samtidig på en andre Bose-enhet)

På den andre høyttaleren trykker du på og holder inne knappene Bluetooth og Volum  – samtidig

Slipp knappene når du hører en pipelyd fra høyttaleren. Etter ti sekunder hører du Party mode (Festmodus) fra begge høyttalerne samtidig. Festmodus er aktivert. Du kan nå spille av lyd unisont ved hjelp av mobilenheten

Bruke stereomodus manuelt

På en av høyttalerne trykker du på knappene Bluetooth og Volum + samtidig

Slipp knappene når du hører Stereo mode (Stereomodus). Du hører Left (Venstre) fra den venstre høyttaleren og Right (Høyre) fra den høyre høyttaleren. Stereomodus er aktivert. Nå kan du spille av lyd i stereo med mobilenheten

Konfigurer høyttalerne for festmodus. Se trinnene ovenfor

Hvis du vil bytte mellom fest- og stereomodus, trykker du på knappene Bluetooth og Volum + samtidig.

Hvis du vil deaktivere fest- eller stereomodus, gjør du ett av følgende på en av høyttalerne:

  • Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen til du hører Bose speakers unlinked (Bose-høyttalere koblet fra)
  • Trykk på og hold inne flerfunksjons- og Volum + -knappene samtidig til du hører Bose speakers unlinked (Bose-høyttalere koblet fra)
  • Trykk på av/på-knappen for å slå av høyttaleren