Gratis levering og gratis retur
 

Paring av hodetelefonene med enheten din

for at bluetooth®-enheter skal fungere sammen med bose-hodesettet, må enheten og hodesettet pares. følg denne fremgangsmåten for å pare en bluetooth®-enhet og et bose bluetooth® headset:

Skyv av-/på-knappen på undersiden av hodetelefonene til på-posisjonen, slik at grønnfargen vises

sett hodetelefonene i modus for å bli oppdaget ved å holde anropsknappen inne i ca. fem sekunder. bluetooth®-indikatoren blinker sakte

Ring

Bluetooth®-indikator

Merk: Den første gangen du slår på hodetelefonene, vil hodetelefonene settes i modus for å bli oppdaget med en gang.

slå på bluetooth®-enheten og kontroller at bluetooth® er slått på på enheten

finn listen over bluetooth®-enheter på enheten din, og velg bose bt2

hvis bluetooth®-enheten ber deg om å oppgi et passord, angir du tallene 0000 og trykker på ok. på noen enheter blir du også bedt om å bekrefte tilkoblingen

når de to enhetene kobles sammen, blinker bluetooth®-indikatoren på hodetelefonene. deretter lyser den blått for å indikere at tilkoblingen er vellykket. indikatoren slår seg av etter ti sekunder hvis paringen utføres for første gang

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.