90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Paring med en Bluetooth®-enhet

paringen skjer når to bluetooth-enheter kommuniserer med hverandre og oppretter en tilkobling. informasjon om denne tilkoblingen lagres i minnet til hver av enhetene. når du har paret en enhet med soundlink® color bluetooth speaker, skal det ikke være nødvendig å pare enheten igjen. høyttaleren kan pares med opptil åtte bluetooth-enheter. den kan imidlertid bare koble til og spille av lyd fra to enheter om gangen.

Følg denne fremgangsmåten for å pare med en Bluetooth-enhet:

slå på både bluetooth-enheten og soundlink® color speaker. trykk deretter på bluetooth-knappen på høyttaleren for å sette den i modus for å bli oppdaget. bluetooth-indikatoren på høyttaleren blinker blått for å indikere at den er i modus for å bli oppdaget

Bluetooth

slå på oppdagingsmodus på bluetooth-enheten. nå er det mulig for enheten å oppdage soundlink® color speaker

finn listen over bluetooth-enheter i brukergrensesnittet til enheten din. velg bose color soundlink fra listen

hvis bluetooth-enheten ber deg om å oppgi et passord, angir du tallene 0000 (fire nuller) og trykker deretter på ok. på noen enheter kan du også bli bedt om å bekrefte tilkoblingen

høyttaleren indikerer at paringen er fullført når du hører en pipelyd og bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Følg denne fremgangsmåten for å koble til en enhet du har paret tidligere:

trykk på av-/på--knappen på høyttaleren for å slå den på. bluetooth-indikatoren blinker hvitt

Strøm

slå på bluetooth-funksjonen hvis den ikke allerede er på. høyttaleren indikerer at paringen er fullført når du hører en pipelyd og bluetooth-indikatoren lyser hvitt

merk: hvis høyttaleren er i modus for å bli oppdaget (lampen blinker blått), og du vil gå tilbake til tilkoblingsmodus, trykker du på bluetooth-knappen. indikatoren blinker hvitt og soundlink® color speaker går i tilkoblingsmodus.

Bluetooth

Høyttalerminne

minnet til soundlink® color speaker kan lagre opptil åtte parede enheter. når minnet er fullt og du parer enda en enhet, slettes den enheten som er minst nylig brukt fra minnet, og erstattes av den enheten som sist ble paret.

hvis du vil slette alle enhetene i minnet, trykker du på og holder inne bluetooth-knappen i ca. ti sekunder til du hører en talemelding/pipelyd. alle bluetooth-enhetene slettes fra høyttalerminnet, og soundlink® color speaker settes i modus for å bli oppdaget.

Bluetooth

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din