Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkobling med en Bluetooth®-enhet

Gjelder for:

  • productshortname_dummy

Slik sammenkobler du en Bluetooth-enhet med SoundLink-høyttaleren:

Slå på Bluetooth på enheten du vil sammenkoble. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny

Trykk og hold inne  Bluetooth -knappen på SoundLink-høyttaleren til Bluetooth-lyset begynner å blinke blått sakte

På enheten som skal sammenkobles åpner du Bluetooth-innstillingene og velger Bose SoundLink fra listen over tilgjengelige enheter

Merk: Det kan hende at du må velge Søk eller Skann i enhetens Bluetooth-innstillinger før SoundLink-høyttaleren vises.

Hvis Bluetooth-enheten ber om en kode, angir du den om du har valgt en. If you never created a passcode, enter 0000 (four zeros) and press "OK."

Hvis enheten ber deg om å godta tilkoblingen eller tillate tilgang til kontaktene dine, velger du å akseptere (tilgang til kontakter er nyttig for høyttalertelefon-funksjonen)

Sammenkoblingen er fullført når du hører en pipelyd og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

SoundLink-høyttaleren husker de siste åtte sammenkoblede enhetene. Neste gang du ønsker å koble til en enhet du allerede har sammenkoblet, aktiverer du Bluetooth på enheten, slår på Soundlink-høyttaleren og venter på pipetonen som indikerer at den er koblet til.

Merk: Høyttaleren prøver å koble til hver enhet i minnet etter hvilken som mest nylig har vært tilkoblet. Så det kan ta lengre tid å koble til en enhet som ikke nylig har vært tilkoblet. Dersom en tidligere sammenkoblet enhet ikke kobles til, må du passe på at høyttalerens Bluetooth-indikator blinker hvitt. Hvis den blinker blått, trykker du på høyttalerens Bluetooth-knapp, slik at den blinker hvitt.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.