90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkobling med en Bluetooth®-enhet

Slik kobler du sammen en Bluetooth-enhet:

Med høyttaleren slått på holder du Bluetooth-knappen inne til du hører talemeldingen Ready to connect (Klar til å koble til), og Bluetooth-indikatoren blinker blått

Slå på Bluetooth på enheten du vil sammenkoble. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny

Velg høyttaleren fra listen over enheter

Når sammenkoblingen er fullført, hører du Connected to <device name> (Koblet til ), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren.

Slik sammenkobler du ytterligere en mobilenhet:

Trykk på og hold inne Bluetooth®-knappen til Bluetooth-indikatoren blinker blått, og du hører Ready to pair another device (Klar til å koble sammen en ny enhet).

Koble enheten sammen med høyttaleren ved hjelp av trinnene ovenfor

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.
Du kan imidlertid bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Slik identifiserer og bytter du mellom tilkoblede enheter:

Trykk på   Bluetooth-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet®

Sett lyden på pause på den første enheten for å bytte til den andre enheten

Spill av lyd på den andre enheten

Slik kobler du fra en enhet:

Slå av Bluetooth-funksjonen på enheten

Slik kobler du til en enhet på nytt:

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din