90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkobling med en Bluetooth®-enhet

Sammenkobling skjer når to Bluetooth-enheter kommuniserer med hverandre og oppretter en tilkobling. Informasjon om denne tilkoblingen lagres i minnet til hver av enhetene. Når du har sammenkoblet en enhet med SoundLink® Mini Bluetooth speaker, skal det ikke være nødvendig å sammenkoble enheten igjen. Høyttaleren kan sammenkobles med opptil seks Bluetooth-enheter. Den kan imidlertid bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

Følg denne fremgangsmåten for å sammenkoble med en Bluetooth-enhet:

Slå på både Bluetooth-enheten og SoundLink® Mini speaker. Trykk deretter på Bluetooth-knappen på høyttaleren for å sette den i modus for å bli oppdaget. Bluetooth-indikatoren på høyttaleren blinker blått for å indikere at den er i modus for å bli oppdaget

Bluetooth

Slå på oppdagingsmodus på Bluetooth-enheten. Nå er det mulig for enheten å oppdage SoundLink® Mini speaker

Finn listen over Bluetooth-enheter i brukergrensesnittet til enheten din. Velg Bose Mini SoundLink på listen

Hvis Bluetooth-enheten ber deg om å oppgi et passord, angir du tallene 0000 (fire nuller) og trykker deretter på OK. Enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen.

Høyttaleren indikerer at sammenkoblingen er fullført når du hører en pipelyd og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Følg denne fremgangsmåten for å koble til en enhet du har sammenkoblet tidligere:

Trykk på PÅ/AV-knappen på høyttaleren for å slå den på. Bluetooth-indikatoren blinker hvitt

Strøm

Slå på Bluetooth-funksjonen på mobilenheten hvis den ikke allerede er på. Høyttaleren indikerer at sammenkoblingen er fullført når du hører en pipelyd og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Hvis høyttaleren er i modus for å bli oppdaget (lampen blinker blått), og du vil gå tilbake til tilkoblingsmodus, trykker du på Bluetooth-knappen. Indikatoren blinker hvitt og Bose® SoundLink® Mini speaker går i tilkoblingsmodus.

Bluetooth

Høyttalerminne

Minnet til Bose® SoundLink® Mini speaker kan lagre opptil seks sammenkoblede enheter. Når minnet er fullt og du sammenkobler enda en enhet, slettes den enheten som er minst nylig brukt fra minnet, og erstattes av den enheten som sist ble sammenkoblet.

Hvis du vil slette alle enhetene i minnet, trykker du på og holder inne Bluetooth-knappen i ca. ti sekunder til du hører en pipelyd. Alle Bluetooth-enhetene slettes fra høyttalerminnet, og Bose® SoundLink® Mini speaker settes i modus for å bli oppdaget.

Bluetooth

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din