90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkobling med en Bluetooth®-enhet

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren. Du kan også koble høyttaleren til enheten din med Bose Connect-appen.

Slik kobler du sammen en Bluetooth-enhet:

Slå på høyttaleren, og trykk på og hold nede Bluetooth-knappen til Bluetooth LED-lampen begynner å blinke blått og du hører en talemelding som sier Ready to connect (Klar for å koble til) (hvis aktivert)

Hvis du trykker på Bluetooth-knappen igjen, veksler den over til sammenkoblingsmodusen (blinker hvitt) og deretter til oppdagelsesmodus (blinker blått)

Høyttaleren blir værende i oppdagelsesmodusen i fem minutter, eller til en Bluetooth-tilkobling opprettes

Bluetooth-knapp oppå Revolve-høyttaleren.

På enheten du vil koble til, må du slå på Bluetooth. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny

Velg Bose Revolve SoundLink-høyttaleren fra listen over enheter

Når den er koblet til, hører du Connected to <mobile device name> (Koblet til «navn på mobilenheten»), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

Slik sammenkobler du ytterligere en mobilenhet:

Trykk på og hold inne Bluetooth®-knappen til Bluetooth-indikatoren blinker blått og du hører Ready to connect another device (Klar til å koble til en ny enhet)

Koble enheten til høyttaleren ved hjelp av trinnene ovenfor

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.
Du kan imidlertid bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Slik identifiserer og bytter du mellom tilkoblede enheter:

Trykk på Bluetooth®-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet

Sett lyden på pause på den første enheten for å bytte til den andre enheten

Spill av lyd på den andre enheten

Slik kobler du fra en enhet:

Slå av Bluetooth-funksjonen på enheten

Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker du og holder NFC-berøringspunktet på enheten mot midtpunktet øverst på høyttaleren. Målområdet er Bose-logoen.

Slik kobler du til en enhet på nytt:

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Enhetene må være innenfor rekkevidde og slått på. Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker du og holder NFC-berøringspunktet på enheten mot toppen av høyttaleren. Målområdet er Bose-logoen.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din