Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Sammenkobling med en Bluetooth®-enhet

Når du slår på høyttaleren for første gang, søker høyttaleren automatisk etter mobilenheten.

Slik kobler du sammen en Bluetooth-enhet:

Slå på Bluetooth på enheten du vil sammenkoble. Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny

Velg Bose Revolve SoundLink-høyttaleren fra listen over enheter

Når sammenkoblingen er fullført, hører du Connected to <device name> (Koblet til ), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren.

Slik sammenkobler du ytterligere en mobilenhet:

Trykk på og hold inne Bluetooth®-knappen til Bluetooth-indikatoren blinker blått og du hører Ready to pair another device (Klar til å koble sammen en ny enhet).

Koble enheten sammen med høyttaleren ved hjelp av trinnene ovenfor

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.
Du kan imidlertid bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Slik identifiserer og bytter du mellom tilkoblede enheter:

Trykk på Bluetooth®-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet

Sett lyden på pause på den første enheten for å bytte til den andre enheten

Spill av lyd på den andre enheten

Slik kobler du fra en enhet:

Slå av Bluetooth-funksjonen på enheten

Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker du og holder NFC-berøringspunktet på enheten mot midtpunktet øverst på høyttaleren. Målområdet er Bose-logoen.

Slik kobler du til en enhet på nytt:

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Enhetene må være innenfor rekkevidde og slått på. Hvis enheten støtter sammenkobling via NFC, trykker du og holder NFC-berøringspunktet på enheten mot toppen av høyttaleren. Målområdet er Bose-logoen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.