90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Koble til en Bluetooth®-enhet

Når du slår på høyttaleren for første gang, søker høyttaleren automatisk etter mobilenheten.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:

Med høyttaleren slått på holder du Bluetooth-knappen inne til du hører talemeldingen Ready to connect (Klar til å koble til), og Bluetooth-indikatoren blinker blått

Slå på Bluetooth på enheten du vil koble til Dette finner du vanligvis på enhetens innstillingsmeny

Velg SoundWear-høyttaleren fra Bluetooth-listen på enheten

Når den er koblet til, hører du Connected to <mobile device name> (Koblet til «navn på mobilenheten»), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

Slik kobler du til enda en mobilenhet:

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to mobilenheter samtidig.
Du kan imidlertid bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen til Bluetooth-indikatoren blinker blått og du hører Ready to connect another device (Klar til å koble til en ny enhet)

Koble enheten til høyttaleren ved hjelp av trinnene ovenfor

Slik identifiserer og bytter du mellom tilkoblede enheter:

Trykk på Bluetooth-knappen for å høre hvilke enheter som er tilkoblet

Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig

Spill av lyd på den andre enheten

Slik kobler du fra en enhet:

Slå av Bluetooth-funksjonen på den tilkoblede enheten

Slik kobler du til en enhet på nytt:

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.

Du kan også enkelt håndtere Bluetooth-tilkoblinger med Bose Connect-appen.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din