90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Sammenkoble Bluetooth®-enheten med SoundLink Mobile-høyttaleren

Sammenkoblingen skjer når to Bluetooth®-enheter kommuniserer med hverandre og oppretter en tilkobling. Informasjon om denne tilkoblingen lagres i minnet til hver av enhetene. Når du har sammenkoblet en enhet med SoundLink® speaker, skal det ikke være nødvendig å sammenkoble enheten igjen. SoundLink®-høyttaleren kan sammenkobles med opptil seks Bluetooth®-enheter. Den kan imidlertid bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

Følg denne fremgangsmåten for å sammenkoble med en Bluetooth®-enhet:

Bluetooth-knappen uthevet på SoundLink-høyttaleren
  • Slå på både Bluetooth®-enheten og SoundLink®-høyttaleren. Trykk deretter på og hold inne Bluetooth-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette høyttaleren i modus for å bli oppdaget. Bluetooth®-indikatoren foran på høyttaleren blinker sakte av og på ca. hvert sekund for å vise at høyttaleren er i modusen for å bli oppdaget
  • Under Bluetooth-innstillingene på enheten din søker du etter høyttaleren. Denne funksjonen heter kanskje Legg til enhet eller Sammenkoble ny enhet. Da kan enheten oppdage SoundLink®-høyttaleren.
  • Bluetooth®-listen på enheten din velger du Bose SoundLink
  • Hvis enheten ber om en kode, skriver du 0000 og trykker på OK. Enkelte enheter ber deg også å godta tilkoblingen. Bluetooth®-enheten indikerer når sammenkoblingen er fullført. SoundLink® speaker indikerer at sammenkoblingen er fullført når Bluetooth®-indikatoren slutter å blinke av og på og bare lyser

Slik kobler du til en enhet

Hvis du vil koble til en enhet du tidligere har sammenkoblet, trykker du på Bluetooth®-knappen på SoundLink® speaker. Bluetooth®-indikatoren på høyttaleren blinker av og på ca. to ganger i sekundet frem til enheten tilkobles. Når høyttaleren og enheten er koblet sammen, slutter indikatoren å blinke og fortsetter med å lyse.

Slik sammenkobler du ekstra enheter

Slå på både den ekstra Bluetooth®-enheten og SoundLink® speaker. Trykk deretter på og hold inne Bluetooth®-knappen på høyttaleren i tre sekunder for å sette høyttaleren i modus for å bli oppdaget igjen. Følg deretter trinn 2–4 ovenfor.

Merk: SoundLink®-minnet kan lagre opptil seks sammenkoblede enheter. Du kan sammenkoble flere enn seks enheter, men det blir aldri lagret flere enn seks enheter i minnet. Når minnet er fullt med de seks enhetene og du sammenkobler enda en enhet, slettes den enheten som er minst nylig brukt fra minnet og erstattes av den enheten som sist ble sammenkoblet.

Tømming av minne

Trykk og hold inne Bluetooth®-knappen på SoundLink® speaker i ca. ti sekunder, til du hører en pipelyd. SoundLink® speaker tømmer alle Bluetooth®-enhetene fra minnet og settes i modus for å bli oppdaget.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din