Gratis levering og gratis retur
 

Pare Bluetooth®-enheten med NFC

NFC (Near Field Communication) er kommunikasjon med kort rekkevidde, og krever at enhetene bare er noen centimeter fra hverandre for å kunne kommunisere. Hvis enheten støtter NFC, kan du enkelt pare den med hodetelefonene:

Pass på at hodetelefonene er slått på, lås opp enheten og aktiver Bluetooth- og NFC-funksjonen. Se brukerveiledningen for å finne ut mer om disse funksjonene

Trykk NFC-berøringspunktet på Bluetooth-enheten mot baksiden av fjernkontrollen på ledningen. Det kan hende enheten ber deg om å godta sammenkobling

Merk: Det kan hende at du må flytte fjernkontrollen til andre områder på enheten for å finne NFC-berøringspunktet. Det er ikke sikkert at det er nøyaktig midt på enheten.

Når sammenkoblingen er fullført, hører du «Connected to <navn på enheten>» (Koblet til ), og Bluetooth-indikatoren på høyre ørestykke lyser hvitt

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.