Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Pare Bluetooth®-enheten

Med hodetelefonene slått på trykker du på og holder inne av/på-/Bluetooth-knappen til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klare til paring, eller til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

Av/på/Bluetooth -knapp

Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.

Tips: Bluetooth-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

Velg Bose® SoundSport® wireless headphones fra enhetslisten.

Når paringen er fullført, hører du Connected to <navn på enheten> (Koblet til ), og Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.