Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Tilbakestilling av produktet

Slik utfører du en tilbakestilling av kontrollkonsollen:

trykk på og hold inne av-/på-knappen på kontrollkonsollen i fem sekunder eller til på-lyset på kontrollkonsollen begynner å lyse rødt

trykk på og slipp av-/på-knappen for å starte systemet på nytt. strømlyset skifter til blinkende grønt og deretter lysende grønt når systemet er på og klart til bruk

Merk: Det er ikke nødvendig å koble strømledningen fra kontrollkonsollen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.