TILGJENGELIG FOR UTSENDELSE OM 1–2 VIRKEDAGER MED 90 DAGERS RISIKOFRI PRØVEPERIODE OG GRATIS STANDARDLEVERING AV BESTILLINGER PÅ KR 450 ELLER MER

Dårlig lydkvalitet fra en Bluetooth®-enhet

Prøv dette:

Slå av og velg Flatt for innstilling for bass, diskant eller andre utjevnings- og lydbehandlingsinnstillinger på Bluetooth-enheten. Kontroller disse innstillingene både i enhetens lydinnstillinger og i innstillingene for appen som blir brukt

Angi volumet for Bluetooth-enheten til 85 %. Hvis utgangsvolumet fra enheten er for høyt, kan det føre til forvrengning i tilkoblede høyttalere. Hvis volumet fra enheten er for lavt, kan det også påvirke lyden

Forsøk med en annen app. Hvis lydkvaliteten er OK i én app, men ikke i en annen, er det appen som er problemet

Prøv å flytte enheten nærmere høyttaleren. Rekkevidden til Bluetooth er omtrent 10 meter. Rekkevidden reduseres hvis det finnes forstyrrelser.

Forstyrrelser inkluderer ting som vegger, flere Bluetooth-enheter i det samme området, lommer/vesker/sekker, trådløse rutere, mikrobølgeovner, trådløse telefoner og så videre.

Reduser antallet programmer du kjører på Bluetooth-enheten. Hvis du kjører flere apper samtidig, kan det redusere påliteligheten hvis enheten prøver å gjøre for mye samtidig. Lukk uviktige apper og sjekk om lyden blir bedre

Prøv å slå av Wi-Fi® på enheten

Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten, velg SoundLink-høyttaleren og velg å "glemme" eller "fjerne" høyttaleren. Deretter holder du inne Bluetooth-knappen på høyttaleren til Bluetooth-lyset begynner å blinke blått. Prøv deretter å sammenkoble enheten med høyttaleren igjen

Slå høyttaleren av og deretter på igjen

Deaktiver Bluetooth-funksjonen på andre tilkoblede enheter som ikke er i bruk. Høyttaleren vil koble seg til de to sist brukte enhetene i minnet. Lyden kan falle ut et øyeblikk hvis en annen tilkoblet Bluetooth-enhet befinner seg utenfor høyttalerens rekkevidde

Tilbakestill enheten du prøver å sammenkoble. Dette gjøres vanligvis ved å starte den på nytt eller fjerne batteriet og/eller strømledningen i ett minutt

Reset the speaker by turning it on and then holding the power button for 10 seconds until it turns off. 

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner høyttalerens språkinnstilling og minnet over sammenkoblede enheter. Dette gjenoppretter fabrikkinnstillingene til høyttaleren. Når enheten er tilbakestilt, slår du på høyttaleren og prøver å sammenkoble enheten igjen

Se etter og installer programvareoppdateringer for SoundLink-høyttaleren på global.Bose.com/support

Prøv å sammenkoble en annen enhet. Hvis den andre enheten fungerer, ligger kanskje problemet hos den første enheten

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din