Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Dårlig lydkvalitet fra en tilkoblet kilde

Dårlig lyd, som forvrengning, støy, summing og knitring, kan forårsakes av forskjellige lydkilder og enhetsinnstillinger.

Prøv følgende for å løse dette problemet:
 

Sjekk EQ-innstillingene på den tilkoblede lyd enheten. Hvis den tilkoblede enheten er en MP3-spiller, kan EQ-innstillingene påvirke lydytelsen. EQ-innstillingene bør settes til av eller flatt. Hvis du må justere EQ-innstillingen, kan du lese brukerveiledningen for den tilkoblede enheten eller kontakte produsenten av enheten for instruksjoner

Musikk som spilles gjennom iTunes Radio, vil være 8 til  9 dB lavere enn annen musikk som spilles gjennom enheten. Dette gjelder for alle versjoner av iOS 7

Slå av og på enheten. Det kan ha oppstått en feil med enheten, slik at den må tilbakestilles

Prøv å koble til en annen enhet

Prøv å strømme en annen lydkilde. Noen typer media produserer lyd av lavere kvalitet

Avslutt sammenkoblingen og sammenkoble enheten på nytt fra Bluetooth-enheten

Kontroller at enhetens A2DP Bluetooth-protokoll er aktivert. Når enheten sammenkobles eller kobles til, må A2DP -stereolyden være aktiv for å sørge for å sikre at lyd av høy kvalitet sendes til hodesettet. Hvis signalet sendes til hodesettet med headset-profilen (HSP) eller handsfree-profil (HFP), blir lydkvaliteten lav og/eller dårlig.

Hvis du vil ha informasjon om hvilken profil som støttes av telefonen din, kan du kontakte produsenten av enheten.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.