Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Dårlig lydkvalitet fra en tilkoblet kilde

Dårlig lyd, som forvrengning, støy, summing og knitring, kan forårsakes av forskjellige lydkilder og enhetsinnstillinger.

Prøv følgende for å løse dette problemet:
 

Kontroller EQ-innstillingene på den tilkoblede lydenheten.Hvis den tilkoblede enheten er en MP3-spiller, kan EQ-innstillingene på enheten påvirke lydytelsen. EQ-innstillingene bør settes til "av" eller "flatt." Hvis du må justere EQ-innstillingen, kan du lese brukerveiledningen for den tilkoblede enheten eller kontakte produsenten av enheten for instruksjoner

Musikk som spilles av gjennom iTunes Radio er 8–9 dB lavere enn annen musikk som spilles av på enheten. This is present on all versions of iOS 7

Slå av og på enheten. Det kan ha oppstått en feil med enheten, slik at den må tilbakestilles

Prøv å koble til en annen enhet

Prøv å strømme en annen lydkilde. Noen typer media produserer lyd av lavere kvalitet

avslutt sammenkoblingen og sammenkoble enheten på nytt fra bluetooth-enheten

pass på at enhetens a2dp bluetooth-protokoll er aktivert når du sammenkobler eller kobler til enheten, må a2dp stereo audio være aktiv for å sikre at lyd av høy kvalitet sendes til hodesettet. hvis  signalet sendes til hodesettet med headset-profilen (hsp) eller handsfree-profilen (hfp), blir lydkvaliteten lav og/eller dårlig 

hvis du vil ha informasjon om hvilken profil som støttes av telefonen din, kan du kontakte produsenten av enheten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.