Gratis levering og gratis retur
 

Hører poppelyder når systemet blir slått på

Slå på mikserbordet eller eventuelle eksterne prosessorer før du slår på strømforsterkere
Utstyr som forforsterkere, effekter, prosessorer, kompressorer eller equalizere sender en høylytt poppelyd når den slås på. Hvis du slår dem på når strømforsterkeren er på, kan denne poppelyden skade forsterkeren og høyttalerne.

Kontroller at ToneMatch-mikserlydmotoren er slått på før du slår på det tilkoblede L1-systemet
Hvis ToneMatch-mikseren er slått på etter at det tilkoblede L1-systemet er slått på, kan det hende du hører en poppelyd.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.