90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Høyttalerknappenes funksjoner

Strømbryter

Av/på-knapp på Bose Portable Home Speaker
 • Den lille opphøyde kanten under knappen gjør at du kan finne den uten å måtte se på høyttaleren
 • Trykk på knappen for å slå på høyttaleren og få vite batterinivået. Lampen under knappen lyser hvitt når høyttaleren er på og mer enn 10 % batteritid gjenstår. Lampen blinker hvitt når høyttaleren er slått på og lades
 • Trykk på og hold knappen inne i to sekunder for å slå av høyttaleren. Det kommer en tone fra høyttaleren for å angi at den er slått av

  For å spare batteristrøm slår høyttaleren seg automatisk av etter 20 minutter uten aktivitet når den ikke er koblet til et strømuttak, ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk og ikke spiller av lyd.

Bluetooth®-knapp

Bluetooth-knapp på Bose Portable Home Speaker
 • Fungerer kun når høyttaleren er slått på
 • Trykk raskt på knappen for å koble til den sist brukte Bluetooth-enheten. Hvis høyttaleren ikke kan koble til den enheten, søker den etter andre enheter som har vært tilkoblet tidligere
 • Trykk på og hold knappen inne for å koble fra gjeldende enhet og tillate tilkobling til en ny Bluetooth-enhet
 • Trykk og hold inne i ti sekunder for å slette alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter fra minnet

Volumknapper

Volum opp- og volum ned-knapp på Bose Portable Home Speaker
 • Trykk én gang raskt på en av volumknappene for å endre volumet gradvis
 • Trykk på og hold inne en av volumknappene for å endre volumet kontinuerlig

  Når du endrer volumet, vises et hvitt lys i lysringen for å angi det gjeldende volumnivået

Spill av / pause-knapp

Spill av / pause-knapp på Bose Portable Home Speaker
 • Trykk på knappen én gang for å starte avspilling eller sette på pause
 • Trykk to ganger for å hoppe til neste spor
 • Trykk tre ganger for å gå tilbake til forrige spor eller til begynnelsen av det gjeldende sporet, avhengig av musikkspilleren
 • Trykk og hold inne i ti sekunder for å tvinge høyttaleren til å starte på nytt

Mikrofon av-knapp

Mikrofon av-knapp på Bose Portable Home Speaker
 • Deaktiverer mikrofonen i høyttaleren. Lampen over knappen lyser rødt for å angi at mikrofonen er slått av
 • Når den røde lampen over knappen lyser, kan du trykke på knappen for å aktivere mikrofonen slik at høyttaleren lytter etter oppvåkningsordet for taleassistenten

Handlingsknapp

Handlingsknapp på Bose Portable Home Speaker
 • Trykk på knappen for å vekke taleassistenten, ignorere taleassistenten eller stoppe tidtakere og alarmer som er angitt via taleassistenten

Tilgjengelige funksjoner ved å trykke på en knappekombinasjon

Knappene Bluetooth og Spill av / pause på Bose Portable Home Speaker
 • Hvis du vil deaktivere og aktivere Wi-Fi-funksjonaliteten, trykker du på og holder inne knappene for Bluetooth og Spill av / pause i fem sekunder helt til lysringen er fylt med hvitt lys
Knappene Bluetooth og Volum opp
 • Hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren, trykker du på og holder inne knappene for Bluetooth og Volum opp i ti sekunder helt til lysringen er fylt med hvitt lys
Knappene Volum ned og Spill av / pause på Bose Portable Home Speaker
 • Hvis du vil aktivere Wi-Fi-konfigureringsmodus, trykker du på og holder inne knappene for Volum ned og Spill av / pause i fem sekunder. Toppen og bunnen av lysringen lyser gult når høyttaleren er i Wi-Fi-konfigureringsmodus
Knappene Volum ned og Bluetooth på Bose Portable Home Speaker
 • Hvis du vil se etter programvareoppdatering, trykker du på og holder inne knappene for Bluetooth og Volum ned i ti sekunder helt til lysringen er fylt med hvitt lys

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din