Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Feilsøking for strøm

Jeg klarer ikke å slå på systemet mitt.

Kontroller om knappene på systemet kan utføre noen funksjoner. Hvis knappene på systemet virker, kan det være en feil med fjernkontrollen

Kontroller at strømledningene er skikkelig tilkoblet. Hvis en av endene av strømledningene ikke er skikkelig tilkoblet, kan det føre til upålitelig strømforbindelse

Kontroller at strømledningene er koblet til en stikkontakt som fungerer. Hvis stikkontakten styres av en veggbryter, kontroller at bryteren er på. Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe. Om nødvendig, plugg systemet inn i en annen stikkontakt

Merk: Noen forgreninger kutter strømmen til stikkontakter når visse andre stikkontakter ikke er på. Sjekk med produsenten for detaljert informasjon.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.