Gratis levering og gratis retur
 

Feilsøking for strøm

Jeg klarer ikke å slå på høyttaleren min

Det kan være at høyttaleren er i beskyttelsesmodus. Hvis systemet har vært koblet fra strømmen og stått ubrukt i 14 dager eller mer, går systemet inn i en beskyttelsesmodus for å spare batteriet. Plugg systemet til likestrøm for å reaktivere det

Pass på at dekselet er åpent. Høyttaleren kan ikke slås på når dekselet er lukket.

Prøv å lade batteriet med en annen likestrømsplugg. Det er mulig det er et problem med strømuttaket du bruker

Tilbakestill produktet. Slik utfører du en tilbakestilling av SoundLink® speaker:

Trykk og hold inne knappen for LYDDEMPING på høyttaleren i ti sekunder. Lysene blinker i en kort periode

Lyddemping

Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på SoundLink®-høyttaleren igjen

På/av

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.