Gratis levering og gratis retur
 

Slå på lydplanken og TV-en samtidig

Trykk på ikonet for hodetelefoner og høyttalere øverst i venstre hjørne i Bose Music-appen for å åpne skjermbildet My Bose (Min Bose)

Trykk på bildet av lydplanken nederst til høyre på skjermen

Velg Settings (Innstillinger) > Power Sync (Av/på-synkronisering)

Trykk på bryteren for Enable Power Sync (Aktiver av/på-synkronisering) og Sync TV (Synkroniser TV)

Hvis du vil at enda en enhet skal slås på samtidig med lydplanken, for eksempel en dekoder, trykker du på bryteren for Sync Source (Synkroniser kilde) og velger en kilde.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.