Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Programmering av radio-forhåndsinnstillinger

Den innebygde radiotuneren kan lagre opptil 25 FM- og 25 AM-stasjoner som forhåndsinnstillinger.

Slik lagrer du en forhåndsinnstilling for radioen:

på fjernkontrollen trykker du på knappen tune tilbake eller tune frem for å velge en radiostasjon du vil legge til som en forhåndsinnstilling

Trykk inn og hold en av talltastene for å lagre den gjeldende stasjonen til dette nummeret:

For forhåndsinnstilling 1–9 trykker du inn og holder talltasten

for forhåndsinnstilling 10–25 trykker du inn og holder ok-knappen for å lagre stasjonen til det neste tilgjengelige nummeret

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slette forhåndsinnstillinger for radioen:

Bruk fjernkontrollen til å hente frem den forhåndsinnstillingen du vil slette

trykk inn og hold ok-knappen til forhåndsinnstillingens nummer ikke lenger vises på skjermen

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.