Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Fjerning av parede enheter på en Mac®

Slik fjerner du parede enheter fra en Mac-maskin:

Slå på Mac-maskinen og klikk på Apple®-ikonet eller -menyen øverst til venstre på skjermen

Velg Systemvalg på Apple-menyen

under delen internet & wireless klikker du på bluetooth®-ikonet

Velg en enhet fra den venstre kolonnen og klikk på minusknappen for å fjerne enheten fra listen

Klikk på Remove-knappen i forgrunnsvinduet for å fullføre prosessen med å fjerne den valgte enheten

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.