Gratis levering og gratis retur
 

Tilbakestilling av høyttaler

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner sammenkoblede mobilenheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikken.

Slå på høyttaleren

Trykk på og hold nede PÅ/AV-knappen i ti sekunder. Høyttaleren blir slått av

Strøm

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.