Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Tilbakestilling av høyttaler

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle sammenkoblede mobilenheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikken.

Slå på høyttaleren

Trykk på og hold inne av/på-knappen i ti sekunder til Bluetooth®-indikatoren lyser blått, og du hører en melding som ber deg om å velge språk

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.