Gratis levering og gratis retur
 

Tilbakestille høyttaler

En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle tilkoblede enheter og språkinnstillinger fra høyttaleren og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikken.

Slå høyttaleren på

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen og volum ned (–)-knappen samtidig i ti sekunder. Bluetooth-indikatoren lyser blått, og du skal høre en talemelding som ber deg om å velge språk.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.