Gratis levering og gratis retur
 

Velg en enhet å koble til fra høyttalerens minne

Slik velger og sammenkobler du en Bluetooth-enhet som ikke finnes i høyttalerens minne:

Merk: Talemeldinger må være på for at denne funksjonen skal fungere. Hvis de ikke er på, ser du Aktivering og deaktivering av talemeldinger. Bare én Bluetooth-enhet kan være koblet til om gangen med denne metoden.

 

Trykk på Bluetooth-knappen for å høre navnet på enheten(e) som er koblet til for øyeblikket

Trykk på Bluetooth-knappen igjen (innen tre sekunder) for å koble til det neste enhetsnavnet du hører

Gjenta dette til du hører riktig enhetsnavn.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.