Gratis levering og gratis retur
 

Bytte eller valg av språk etter første installasjon

Her er de forhåndsinstallerte språkene: Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, koreansk, italiensk, portugisisk, svensk, nederlandsk, russisk, polsk.

Hvis ditt språk ikke er tilgjengelig, kan du se Deaktivering av talemeldinger.

Valg av språk under første installasjon

Trykk på + eller på høyttaleren for å rulle gjennom språkene

+

Når du hører språket ditt, trykker du på og holder inne flerfunksjonsknappen til du hører en melding om at det er klart til sammenkobling

Flerfunksjon

Bytte av språk etter første installasjon

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen og knappen + samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet

Flerfunksjon

+

Trykk på + eller for å rulle gjennom språkene

+

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen når du hører språket ditt

Flerfunksjon

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.