Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Valg av Bluetooth®-lydutgangsenhet på en datamaskin som kjører Windows Vista®

Gjør følgende for å velge lydutgangsenheten på en datamaskin som kjører operativsystemet Windows Vista:

Klikk på startknappen nederst til venstre på skjermen

Klikk på Kontrollpanel

Klikk på Maskinvare og lyd i Kontrollpanel

Klikk på Administrer lydenheter på menyen Maskinvare og lyd

uthev bluetooth®-enheten på fanen avspilling

når bluetooth-enheten er valgt, klikker du på angi standard

Hvis du har gjort noen endringer, klikker du på Bruk og deretter på OK for å lukke vinduet

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.