Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Angi en alarm

Når dine sleepbuds er koblet til, trykker du på Set Alarm (Angi alarm) på hovedsiden. Her kan du slå alarmer av eller på, redigere eksisterende alarmer og legge til nye alarmer. Trykk på EDIT-knappen (rediger) for å velge flere alarmer. Trykk på én enkelt alarm for å redigere tiden og planlagte dager.

Hvis du vil redigere enkelte alarmer, trykker du på tidspunktet til alarmen som du vil redigere. Du kan endre alarmtiden ved å bla gjennom tallene og veksle mellom AM og PM. Under Repeat (Gjenta) kan du bla gjennom flere alternativer som Alarm Sound (Alarmlyd), Alarm Volume (Alarmlydstyrke) og Play Sounds After Snooze (Spille av lyder etter slumring).

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.