Gratis levering og gratis retur
 

Innstille prioritert Bluetooth®-lyd

Når hodesettet er koblet til flyets interkom, hører du alltid interkom-lyden, og den kan ikke dempes med hodesettet. Hvis du kobler en Bluetooth-enhet til hodesettet, kan du velge hvordan du vil høre på enhetens lyd med interkom-lyden. Dette blir gjort via den prioriterte kontrollmodulens Bluetooth-bryter:

Interkom prioritert over Bluetooth

Hvis det registreres et interkom-signal, blir Bluetooth-lyden midlertidig dempet. Bluetooth-lyden kommer tilbake etter at interkomlyden opphører.

Interkom blandet med Bluetooth

Bluetooth-lyd blandet med interkomlyd. Bluetooth-lyd fortsetter å spille under interkom-kommunikasjon.

Kun interkom

I av-modus er Bluetooth-strømforsyningen koblet fra, og alle antenner er deaktivert. Bare interkom-lyden er aktiv. Bluetooth-lyd er av.

 

Merk: Hvis du bytter til av-modus mens du er koblet til en Bluetooth-kilde, må du kanskje gjenopprette Bluetooth-koblingen neste gang du slår på hodesettet.

Merk: Innkommende og utgående telefonsamtaler demper automatisk annen Bluetooth-lyd når Bluetooth-prioriteten er i enten MUTE- eller MIX-posisjonen. Under en Bluetooth-telefonsamtale høres interkom og telefonsamtalen blandet.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.