Få gratis forsendelse når du bestiller i dag.
 

Angi bildeformat

Denne funksjonen fungerer mye på samme måte som kontrollen for bildets sideforhold, på den måten at den endrer bildet ved å strekke det, zoome det eller legge til vertikale grå felter. Bildeformatfunksjonen ble utviklet for Bose®-systemet fordi de fleste TV-er deaktiverer sine egne kontroller for bildets sideforhold når de viser et HD-signal via HDMI®.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre innstillingen for bildeformatet:

Slå TV-en på, og velg TV/video-inngangen som er koblet til Lifestyle®-systemet

trykk på source på fjernkontrollen og bruk deretter pil opp eller pil ned til å velge kilden du vil justere. trykk på ok for å bekrefte

trykk på image view for å vise alle tilgjengelige videoformater

trykk på image view flere ganger for å veksle mellom de ulike alternativene

normal: viser det originale videobildet uendret.

auto-wide: fyller ut bredden av skjermen uten å beskjære noe av bildet.

stretch 1: strekker videobildet jevnt fra midten.

stretch 2: strekker kantene av videobildet mye mer enn den midtre delen av bildet.

zoom: forstørrer videobildet (trykk på opp/ned-navigasjonsknappene for å forskyve bildet vertikalt på skjermen).

gray bars: plasserer vertikale grå felter til venstre og høyre for et videobilde med standard oppløsning.

fit: tilpasser videobildet til skjermen.

Var dette nyttig?

Send

Takk for tilbakemeldingen.