90 dagers risikofri prøveperiode, 2 års garanti og gratis standard levering for bestillinger over 450 NOK

Innstilling av brytere for kontrollmodul

Gjelder for:

Hodesettet leveres med betjeningsstandarder som er angitt på fabrikken. Hvis du vil endre disse standardene, kan du endre betjeningsbryterne i batterirommet på kontrollmodulen.

Åpne batterirommet

Trykk jevnt ned på fingerinnrykket, og skyv dekselet nedover. Dekselet er festet til modulen. Ikke prøv å løsne det.

Merk: Dekselet på batterirommet er konstruert for å holde seg helt lukket. Det kan være du må trykke hardt ned for å frigjøre dekselet.

Betjeningsbryterne

Betjeningsbryterne styrer følgende: Prioritet (BT-AUX), interkom (MON-ST), funksjonen for automatisk påslåing og funksjonen for automatisk avslåing.

Funksjonen for automatisk påslåing er bare tilgjengelig for versjoner som er egnet for fly

Interkomalternativet (MON-ST) er kun tilgjengelig for hodesettkonfigurasjoner som støtter systemer med to kanaler eller stereointerkom

prioritetsalternativet (bt-aux) er bare tilgjengelig for bluetooth®-hodesett

Endring av betjeningsbrytere

Åpne batterirommet

Hvis det er batterier i rommet, tar du dem ut. I batterirommet kan du se og endre bryterposisjonene

Hvis du vil endre en bryterposisjon, bruker du en penn eller et lite skrujern med flat tupp til å flytte bryteren forsiktig

Denne tabellen viser mulige posisjoner, standardinnstilling og formålet med hver bryter

priority (bare tilgjengelig for bluetooth-hodesett):
definerer prioritet mellom to sekundære lydkilder. velg bt hvis du vil gi bluetooth-tilkoblingen (trådløs) høyest prioritet. velg aux hvis du vil gi den kablede tilkoblingen høyest prioritet

intercom (bare tilgjengelig for hodesettkonfigurasjoner som støtter systemer med to kanaler eller stereo-interkom):
for de fleste konfigurasjoner setter fabrikken denne til mono-lydsystemer (for å gi lyd i begge ørene). sett den til stereo (st) hvis flyet har stereo-interkom.

auto on (bare tilgjengelig for hodesettversjoner som er egnet for fly):
som standard er automatisk påslåing aktivert. hodesettet slår seg på når det er tilgjengelig strøm fra flyet. hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk påslåing, setter du bryteren til off. når bryteren er i posisjonen off, må brukeren slå på hodesettet manuelt.

auto off:
som standard er automatisk avslåing aktivert. hodesettet blir slått av etter 3–9 minutter uten aktivitet. hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk avslåing, setter du bryteren til off. når bryteren er i posisjonen off, må brukeren slå av hodesettet manuelt.

Hjalp denne informasjonen?

Bra, takk for tilbakemeldingen. Del gjerne ytterligere kommentarer nedenfor.
We’re sorry this page didn’t meet your expectations. Please tell us about your experience and/or what we could do better.
Send
Takk, vi setter pris på tilbakemeldingen din